Teplockare Yunnan

GRÖNT TE

Kort sammanfattat är grönt te ett te från tebusken som hettats upp för att oxideringen ska avstanna och den gröna färgen på bladen kvarstå. Grönt te är inget nytt påfund, grönt te har i Kina brukats mycket länge, det är däremot fortfarande lite ovanligt för många i Europa.VAD KLASSIFICERAR GRÖNT TE

För att klargöra den stora skillnaden mellan grönt te och andra teer, grönt te är ett te som inte oxiderats. Teet hettas upp så snart som möjligt efter att tebladen skördats och därigenom stoppas oxideringen och bladen behåller sin gröna färg.
Oxidering kallas även för fermentering när man pratar om te och det är detta faktum som gör att många sprider en felaktig bild om att te genomgår en jäsningsprocess, i synnerhet många stora televerantörer och tebutiker. Te genomgår inte jäsning, te oxideras, alltså utsätts för luft.

För att stoppa oxideringen så hettas teet upp genom antingen torrstekning så som det är mest brukligt i Kina, eller genom ångning så som det är mest brukligt i Japan. Ibland hettas te upp genom varmluft, eller i en form av ugn.SKILLNADEN MELLAN GRÖNA TEER

Det finns mycket stora skillnader smakmässigt mellan gröna teer, och precis som med ett vin handlar det inte bara om att mosa en druva så har man ett gott vin. Råvaran spelar in, vad för typ av tebuske, kultivar som används. Det handlar om hur gamla tebuskar man använder, det handlar om vilka teblad man gör teet av och när man plockar dessa, och det handlar om en tillverkningsprocess där man måste kontrollera alla steg mycket noga för att få rätt typ av slutprodukt. Att tillverka te är ett hantverk och alla delar av processen sätter sin prägel på smaken och priset.HANDGJORDA TEER

Ingen maskin kan ersätta en duktig teplockare som vet precis vilka blad som ska plockas, och därför blir teer från handplockade teblad bättre än maskinellt plockade. I regel plockar man knopp och två efterkommande bladen. Regnar det när teet plockas har tebladen för hög fuktighetshalt och därför ska inte teet plockas när det regnar. Stekningen utförs fortfarande för hand i många kinesiska regioner, och det är viktigt att inte översteka teet för att få rätt balans i smaken. Det finns en mängd aspekter som sätter priset för ett bra hantverk, och precis som med ett vin märks detta i smaken.GRADERING OCH PRIS

Teer graderas slutligen efter det hantverk som utförts, och ett te med en högre gradering har ofta en mer välbalanserad smak, medan ett te av en lägre grad kan ha en mer tydlig smak. Då graderingarna skiljer sig åt mellan olika tillverkare är gradering inget säkert sätt att bedöma ett te. Priset sätts utifrån grad, smak, från vilken region, vilken kultivar som brukades till teet, och i vissa fall om teet är autentiskt från en region eller kommer från annan region än teet normalt produceras.EKOLOGISKT

Ekologiskt är inte enbart ett arbetssätt, det handlar om en kostsam process. Många mindre teproducenter odlar sina teer på ett ekologiskt sätt, framför allt då kemi kan märkas i smaken av slutprodukten. I många fall har teproduktionen gått till på samma sätt i tusental år, och man följer sitt traditionsenliga mönster. Har man inget problem att bli av med sitt högkvalitativa te så finner man ingen anledning att certifiera teproduktionen. Däremot har många storproducenter insett att deras lågkvalitativa te kommer att sälja bättre med en ekologisk certifiering och då kostnaden blir mindre för en storproduktion anammar fler storproducenter ekologisk produktion. En stor del av priset av det ekologiska teet är administrativa kostnader. En ekologisk certifiering betyder att teet odlats på det sätt som är tillåtet inom ramen för ekologisk produktion, det betyder inte att teet har högre kvalité. Utbudet av ekologiska teer ökar och förhoppningsvis kommer kostnaden för ekologiska certifieringar att minska och priserna på ekologiskt att sjunka.ALTITUD

Tebuskar odlade på hög höjd är något som ofta eftersträvas, och anledningarna är flera. Det som växer på hög höjd växer i regel långsammare. Tebuskar växer långsammare och smaken utvecklas. Färre insekter finns på hög höjd som äter av tebuskarna. Allt kvalitativt te odlas inte på höga höjder. I Japan och Korea odlas te generellt på relativt låga höjder. Olika typer av tebuskar trivs på olika höjder och i olika miljöer.KINA, JAPAN ELLER KOREA?

I regel är det i Kina och Japan den stora produktionen sker. Kina är ursprunget av tekulturen och både Japan och Korea har tagit med sig tebuskar från Kina och anammat tekulturen omkring år 800. Sedan har tekulturen i dessa länder utvecklats åt var sitt håll. Japan har skapat en egen invecklad tekultur med traditionella och ceremoniella inslag. I Korea utvecklades tekulturen, men kvävdes för att återuppstå i modern tid. I Kina ligger fokus på teet och traditioner med färre inslag av det ceremoniella. Teet är en del av Kina och dess kultur. Skillnaderna mellan gröna teer i Kina är större än skillnaderna japanska teer emellan. Att jämföra kinesiskt grönt te och japanskt grönt te är som att jämföra äpplen och päron. Även Korea har en egenutvecklad form med mycket högkvalitativa teer som skiljer sig åt. Det finns fler länder som producerar grönt te, med produktion i Indien, Indonesien, Malaysia med mängder flera, men denna produktion är liten och ofta lågkvalitativ.GRÖNT TE OCH HÄLSA

Te är en av de mest druckna drycker i världen. Te har sitt ursprung i den kinesiska traditionella medicinen och många av de effekter som Kina påstått att te har, har det forskats om. En stor mängd forskning och studier har pågått om grönt te och olika typer av effekter och studierna i dess rena form finns att finna på Internet. Vad forskningen förtäljer är vi förhindrade att berätta om enligt EUs lagstiftning om hälsopåståenden. T.ex. att påstå att te har antioxidanter är ett så kallat generellt hälsåpåstående och är av EU förbjudet. Te är en av de mest beprövade drycker som existerar med ett bruk som går tusentals år tillbaka i mänsklig historia.BEREDA GRÖNT TE

Grönt te ska till motsats mot mörkare te beredas på en temperatur av mellan 50 – 80 grader beroende på tesort och önskvärd smak. Bereder man grönt te på en högre temperatur så löses teets beståndsdelar upp snabbare med en övervägande del av koffein och katechiner som ger teet en beska.© House of Tea in Sweden AB - 2018