Tesil Paraply
Tesil Paraply
Tesilen stoppas i pipen på tekannan. En tesil anpassad för de flesta sorters tekannor. Teet får fritt utvecklas i tekannan och allt silas på väg ut. Mycket effektiv, påverkar strålen.

Du slipper använda tekula som innesluter teet och inte låter bladen utveckla sig ordentligt.