Raku Sabiyu
Raku
En raku teskål ämnad för japanskt Matcha te. Teskålen produceras för hand av den mycket väl ansedda producenten Shohraku i Kyoto som producerar Raku enligt traditionella metoder. Raku anses vara den finaste typen av teskål för Japanskt Matcha te.

Raku är en keramisk tillverkningsmetod från 1500 talet. Keramiken bränns på en relativt låg temperatur, ca 800 grader Celsius.
Måttangivelser: Skålen är ca 8 cm hög och 11 cm bred. Rymmer ca 4 dl.