Cha He
Cha He
Presentera te i och använd för att lägga ner tebladen i tekanna.
Mått: 10,5 x 8,5 x 3,5 cm