Teburk
Teburk lämplig att förvara ca 250 g te i. Hur mycket som går att förvara i burken är alltid beroende på vilken tesort man använder. Tesorterna skiljer sig mycket åt i volym.
Mått: Teburken är ca 16 cm hög och 9,5 cm bred.