Tesmakprov Oolong Te 1 30 gram
Oolong Te - Tesmakprov Oolong Te 1
Detta smakprov är ett set med 3 smakprover av exklusiva oolong teer med härkomst ifrån Taiwan, Kina och Japan. Teerna innehåller 10 gram vardera.

Smakprovet innehåller fem mycket högkvalitativa teer, Da Yu Ling 50 gram, Dung Ding Competition Tea 50 gram, Feng Huang Ya Shi Dancong 50 gram.

Mer om dessa teer finner du på teernas informationssidor genom att klicka på länkarna ovan (teernas namn).

Oolong teer är teer som har låtits oxidera något, men inte fullt ut som ett svart te. Graden av oxidering kan skilja sig åt, och oolonger kan vara ljusa oolonger eller mörka oolonger.



Härkomst: Taiwan, Kina, Japan