Te av kvalité - House of Tea
                         
Tea of quality » » White tea, green tea, oolong tea, black tea, yellow tea - information about tea My account  |  Shopping cart  |  Checkout    Svenska English
TEA
White Tea
Yellow Tea
Green Tea
Oolong Tea
Black Tea
Pu-erh Tea
Darjeeling Tea
Art Tea
Jasmine Tea
Scented Tea
Rooibos Tea
Yerba Mate
Herbal Tea
Organic Tea
SALE
TEA- ACCESSORIES
Teapots
Tea Accessories
Tecups & Gaiwan
Tea Tins
Gifts
INFO
Conditions
About Tea
Making Tea
Reviews
Contact Us

Shopping cart
more
ABOUT TEA - INFORMATION ABOUT TEA ABOUT TEA - INFORMATION ABOUT TEA


1. WHY BUY TEA OF HIGH QUALITY?
2. TEA FOR PLANT
3. WHITE TEA, YELLOW TEA, GREEN TEA, OOLONG, BLACK TEA
4. JAPANESE TEA
5. CHINESE PU ERH TEA
6. PREPARATION OF TEA
7. STORAGE OF TEA
8. THE DIFFERENT GRADINGS
9. TEA CONTENTS AND HEALTH ASPECTS
10. TEA RECIPE
11. DARJEELING TEA
12. TEA IN KOREA
13. WU YI TEA
14. FORMOSA OOLONG TEATea plantation Yunnan China

WHY BUY TEA OF HIGH QUALITY?

Life is too short to be wasted on cheap teas!

Many people associate tea with a seasoning. This picture is slowly changing as more and more people discover the enjoyment of teas natural flavor. In a flavored tea mass-produced tea is used and the flavor of the tea is hidden.

  • We do not advocate to drink tea for healths sake, rather for its taste, but it is with genuine tea you will take note of the health effects.


  • If you buy a tea of quality you favor the tea farmer as the growing surface will not be the primary, tea quality of the tea will. The tea farmer will be paid for the incredible craftsmanship a production of a genuine tea stands for.


  • The environment of the tea bush is reflected in the tea. You drink a part of some of the most amazing places where tea is grown, and you drink the result of a craft that had been inherited from generation to generation.Wu Yi Mountain Tea Plantations

RANGE OF VARIATION

We have chosen to market flavored teas in our assortment as we are guided by demand. We market a width of flavored teas, herbal teas to exclusive teas imported directly from the country of origin.

Tea is available in an incredible variety. The youngest unfolded tea leaves that might be to exclusive white tea or fresh tea leaves from tea trees in the Yunnan province of China could be pressed into a Pu-erh cake and stored until perfection for 20 years.

The variations are many and of significant differences.

Tea growers choose both the season and the weather for the picking to create the perfect tea and this craft has been going on for millennia.Oriental Beauty Taiwan Tea

UNIQUE TEA ASSORTMENT

Sweden has for long been excluded the true teas where the taste of the tea is primary. These teas have only been available for connoisseurs in Asia.

We take one step further and make the trip shorter for you, we make sure that you get a unique taste experience served directly to your home with a fast delivery. We have the right contacts to make your journey into the unique world of teas.

We offer a variety of Chinese teas, as well Japanese teas, Korean teas and Indian teas of the highest quality. We look at the tea with an interest and passion and this is primary for the choices we make.

Asia is the world leader in producing copies, and its easy to think that a product with the same name and looks also is the same. Do not be fooled into thinking that a tea of the same name that costs half also is the same tea. Compare the product you purchase. There is extremely large difference in both teas, blooming teas and teapots from China.

Please feel free to review our teas, and take note of what other customers have written about our teas: Customer tea reviewsTopp och två blad

TEA OF QUALITY

Teas have recently attracted attention for its health benefits. This presumes that the tea you drink is of a high quality.

The content of nutrients in the tea leaves differ if you choose a tea of high quality. Qualitative teas are often harvested in the spring just after the tea plants dormancy period during the winter when the tea plant accumulated nutrients. Often these tea plants are growing at high altitudes resulting in a slower growth. Spring and high altitude means fewer insects and hence less pesticides. Tekopp med te

We select our teas and tea pots carefully and stick to the producers where we have control over the quality. Production of tea is a thousands of years old craftsmanship that is often passed down through generations.

That there are differences between different teas with the same name is up to us to prove to you. Compare our tea and taste the difference. Twice as much Darjeeling tea is sold against what is produced, the name of a tea is no guarantee of quality.

We source our teas from several different suppliers in China, Taiwan, Japan, India, and Europe both directly by the tea grower and subcontractors.Teplantage Uji Japan

FLAVORING AND FLAVORED TEAS

In China some teas are by tradition flavored. The most known flavoring is Jasmine tea. Traditional flavoring of Jasmine tea is done by drying the tea together with flowers of Jasmine during the night up to seven times. The tea will have a natural and clear taste of jasmine. Even other flowers are used for traditional form of flavoring.

The flavored teas we encounter in Europe is an European invention where aromas and fruits are added to the tea. The taste of flavoring is in focus and not primarily the taste of the tea.

Even sugar and milk in the tea started in Europe and although for many of habit it might seem tempting to add sugar to the tea, ourselves we think this is to destroy the taste of a fine tea.


Te buskar

TE SOM VÄXT

Te tillverkas av en och samma växt, Camellia Sinensis där namnet ”Sinensis” betyder ”kommer från Kina”. Te är egentligen ett träd i vilt tillstånd, men i planteringarna håller man teet till en buske med ca 1 meters höjd.

VARIANTER AV TEVÄXTEN

En variant av samma växt är Assam eller Camellia Assamica, som är ett mindre träd som odlas mest i Indien, men även i andra delar av Asien som t.ex. sydöstra Kina.
Alla Assam teer tillverkas från denna variant av plantan, men även vissa Ceylon teer. Det finns fler varianter, och skillnaderna handlar om storlek på blad och stam på själva te plantan.FÖRUTSÄTTNING FÖR ODLING

Växten odlas i Asien i tropiskt och subtropiskt klimat. Försök har gjorts av Carl Von Linne att odla te i Sverige, men misslyckats. Klimatet i Sverige är inte lämpat för te som kräver mycket höga sommartemperaturer och mycket regn.
De bästa förutsättningarna för att odla te är höga höjder, där växten långsamt utvecklas och smaken hinner utvecklas långsamt och med rätt klimat.

PRODUCENTER

De stora producenterna av te är Indien, Kina, Taiwan, Sri Lanka, Japan, Nepal, Bangladesh och även Kenya, Malawi med andra. Genom hela Asien finns små odlingar av varierande kvalité och även i Afrika hittar man mycket odlingar, många med tillverkning av svart te.
Det gamla namnet på Taiwan, Formosa, återfinns i namnet på teer idag, där mycket Oolong framställs, Sri Lanka känns igen via sitt gamla namn Ceylon.

Det finns stora skillnader i sättet att framställa teer och därefter utvecklar teet en alldeles egen smak. Bladen av växten börjar oxidera fort om inte processen avbryts med torkning. Låter man teet oxidera fullt ut får man det vi i Europa kallar för ”svart te”. Detta är vad Kineserna kallar för ”rött te”. Låter man teet oxidera en del för att avbryta processen innan teet har hunnit bli svart, så har man fått en Oolong, som i vissa fall kallas för grönblått te. Oxideringen är det som kallas för fermentering.
Det vi i Europa kallar för ”rött te” är inte te, utan det är en växt som heter Rooibos, och odlas i Afrika.

TEETS URSPRUNG

Te har sitt ursprung i Kina, och med det följer många legender om hur te egentligen började drickas, det sägs att kejsare Shen Nung år 2737 f Kr. var den första att upptäcka denna dryck. Den vanligaste historian handlar om ett misstag då det i kejsarens kopp ramlade ner ett blad av te, och kejsaren fattade tycke för smaken och drycken te uppstod.
Det vi helt säkert vet idag är att te är en mycket populär dryck med långa traditioner i många länder. Te sägs vara den andra mest druckna drycken i världen, efter vatten då förstås.

TE I EUROPA

Det de flesta européer idag fortfarande ser som te är den svarta varianten, och det som först och främst serveras på restauranger och säljs i lösvikt är svarta teer främst från Ceylon. De finns i påsar för vår enkelhetsskull, men man ska även vara medveten om att det te som finns i tepåsarna är som oftast av sämst kvalitet. Det som används till påsarna är av gradering damm, tillverkas oftast i Indien genom CTC metoden (crushing, tearing and curling). Det hela går ut på att krossa blad till damm genom en maskin. Man använder inte sina bästa blad till detta. Eftersom teet i påsen är i form av damm så upptas teet snabbare i vattnet, och smaken blir oftast starkare. Till många av de dyraste sorterna använder man endast händerna till att plocka teet, dessa genomgår en helt annan hantering och säljs aldrig i påsar. Även en del av det som säljs på lösvikt är av sämre kvalitet som göms under olika smaktillsatser, eller helt enkelt billigt te.

Mer och mer har man börjat bli medveten om te och kvalitet på te även i Europa, och långsamt har ett intresse växt fram för även andra sorter som t.ex. grönt te som annars mest brukas i Asien.
Allt te kommer i olika graderingar och graderingarna på te kan vara otroligt många på en och samma sort. När vi pratar Kinesiskt te så är det en temästare som graderar teet efter att teet producerats.
Man kan förvånas av priset på te, men de mest luxuösa teerna har sitt pris precis som en flaska årgångsvin. Vi tror att folk mer och mer kommer att öka sin medvetenhet och detta även i takt med den forskning som påvisar hälsoeffekterna med tedrickandet.

FÖRSTA BOKEN OM TEMycket av den kunskap om odling från forna Kina och de sorters te som tillverkades har tevärlden fått ifrån den första boken om te, som skrevs av Lu Yu som levde mellan år 733 - 804. Te var en uppskattad dryck hos de buddhistiska munkarna. Lu Yu adopterades och växte upp bland Zen buddhistiska munkar och utvecklade ett mycket stort intresse för te som vid denna tid hade blivit en mycket populär dryck. Han studerade te och därpå skrev sin bok. Många av de sorters te som finns att handla idag i Kina och i vårt sortiment finns omnämnda i denna bok.


VITT, GULT, GRÖNT, OOLONG, SVART, RÖTT, PU-ERH TE

De olika sorters te som finns är:

VITT TE

Ursprung

Vitt te har sitt ursprung i Kina. Det tvistas om när det vita teet började produceras. Idag tillverkas vitt te från Kina till största del i Fujian provinsen, men flertalet andra provinser och länder tillverkar idag vita teer. Exempel på länder är Indien och Nepal.

Vitt te specifikation

Vitt te särskiljer sig från andra teer genom produktionsmetoden som innefattar att teet torkas i solen och därav stoppas oxideringen. En viss oxidation sker till skillnad från Grönt te. Till tillverkningen av vitt te bör handplockade unga outslagna teblad användas och teet bör självtorka i solen. Detta är fallet med de dyrare teerna.

Med större inblandning av större utslagna blad sjunker priset på teet, och de billigare teerna torkas inte alltid i solen. De vita teer man i normalfallet kan finna i tepåsar är sällan något annat än dammrester av billigt te, vilket lätt kan ses när en tepåse isärplockas.

Process

Tillverkningsprocessen för vitt te är kort. Teet plockas och torkas.

Smakprofil

De vita teerna är generellt milda i smaken. Ju yngre teblad som används till tillverkningen av teet desto mildare är smaken. I de kinesiska vita teerna märks ofta en smakton som påminner om nöt med en mild sötma.

Hälsa

Vitt te har i studier påvisat en hög andel EGCG antioxidant, större andel än grönt te. EGCG har varit föremål för en mängd studier som påvisat diverse gynsamma effekter på hälsan.

Kinesiska vita teer

Bai Hao Yin Zhen, Pai Mu Tan, Shou Mei. Skillnaden dessa emellan är större och större andel utslagna teblad.

Bai Hao Yin Zhen - Silver Needles

Detta vita teet består endast av de outslagna fjuniga tebladen. Tillverkas traditionellt antingen i Fuding eller i Zhenghe. Det finns teer med samma utseende som inte är vitt te. Kultivarer som oftast används till tillverkningen av teet är Fuding Da Bai alternativt Zhenghe Da Bai (Da Bai = Stor Vit) De högsta graderna av teet plockas per hand på våren, när solen står högt på morgonen. Detta för att bladen ska ha låg fuktighetsgrad.

Beredning

Det vita teet bereds med en temperatur mellan 70 - 90 grader.

Vårt sortiment av Vitt Te:
Vitt Te
GULT TE

Den gula färgen är en kejserlig färg, och de historier som finns om detta tillverkningssätt menar på att förfarandet går tillbaka i tiden till det te som tillagades speciellt för kejsaren och hovet.

Processen liknar den vid tillverkning av grönt te, men teet genomgår en särskild torkningsfas som ger teet dess unika smak. Torkningsfasen är längre än för grönt te och det är här det gula teet får sin gulaktiga färg. Den exakta processen är dock hemlig.

Gult te har en unik smak. Teet finns då och då på marknaden, men det är relativt ovanligt. Teet tillagas med en temperatur mellan 70 - 85 grader.Vårt sortiment av Gult Te:
Gult Te


GRÖNT TE

Vid tillverkning av grönt te avbryts oxideringen (ofta kallad fermentering i tespråk) av teet genom upphettning. Upphettningen kan vara genom en torrstekning, ångning eller upphettning i ugn. Detta är vad som åtskiljer teet ifrån svart te, eller oolong te där man låter teet oxidera till en högre grad.

GRÖNA TEETS POPULARITET

Grönt te har mer och mer vunnit sin popularitet i Europa och många människor har upptäckt att grönt te inte bara är nyttigt, utan även är gott att dricka. Ännu så länge är det fortfarande många som enbart dricker grönt te för att det är nyttigt, men inte insett att smaksensationen ligger i att köpa ett grönt te av högre kvalitet och bereda teet på rätt sätt.

Exempel på mycket kända gröna teer från Kina är Lung Ching och Tai Ping Hou Kui, men de gröna varianterna är otaligt många och med varierande smak och kvalitet. Det finns förfalskningar av teer på marknaden där man utger teet för att vara en specifik sort, men odlas någon annanstans. Samma namn betyder inte samma te.

HÄRKOMST

De flesta gröna teer kommer ifrån Kina eller Japan, även om hela Asien mer eller mindre har en viss produktion. Kinesiska och japanska teer skiljer sig mycket i smak. Detta beror på att teets tillverkningsprocess skiljer sig. Det kinesiska teet torrsteks i regel, det japanska teet ångas vilket ofta ger en något starkare och annorlunda smak.

Exempel på japanska teer är Sencha, Matcha och Gyokuro.

Läs mer om Japanskt Te:
Japanskt Te


Det gröna teet tillagas med en temperatur mellan 50 - 85 grader.Läs mer om Grönt Te:
Grönt Te


Vårt sortiment av Grönt Te:
Grönt Te
OOLONG, WULONGOxideringen avbryts mitt emellan svart och grönt te, beroende på sort av Oolong. Oxideringen på en oolong kan variera mellan 15 - 70%. Namnet oolong, Wu Long betyder svart drake på kinesiska.

Oolong, eller Wulong som vissa kallar teet betyder svart drake på Kinesiska. Historierna om namnet är flera, en handlar om en man vid namn Wu Liang som upptäckte oolong teet genom att han distraherades av en hjort, därav glömde teet och då han kom ihåg teet hade detta redan börjat oxidera.

Andra historier antyder till utseendet av teet, svart med en form av en drake.

Oolong går tillbaka i historien till början av Qing dynastin där den sägs ha uppfunnits i Wu Yi Bergen, Fujian provinsen i Kina.

Läs mer om Wu Yi oolong och Wu Yi Bergsområde:
Wu Yi

Taiwan, som en gång tillhörde Fujian provinsen är mycket kända för dess välsmakande Formosa oolong varianter. Oolong te spreds till Taiwan så sent som på 1800 talet.

Oolong te tillverkas i Wu Yi, Feng Huang i Guangdong, Anxi, Taiwan, men även andra provinser i Kina. Även Vietnam och Thailand producerar oolong teer, ofta är det inflyttade kineser som startat odlingar.

Teer i Wu Yi följer det traditionella sätt att producera oolong, med mörka teer som rostas, medan det i Anxi och Taiwan mer och mer övergått till lättoxiderade teer.

Mörka Wu Yi oolong teer som rostats på traditionellt vis kan lagras ända upp till tre år. Efter detta måste teet rostas om för att åter kunna lagras.Läs mer om Oolong teer från Taiwan, Formosa Oolong:
Formosa Oolong

Vårt sortiment av oolong teer:
Oolong Te


SVART TE / RÖTT TE

Full oxidering har skett. Tebladen utsätts för luft och vissnar i en kontrollerad process, vilket medför att teet får en mörk färg. Svart te tros ha sitt ursprung i Wu Yi bergen i Fujian provinsen i Kina, och det första svarta teet tros vara Lapsang. Svart te produceras på många håll i Asien och Afrika, och stor produktion av billigt svart te sker främst i Indien och Ceylon. Detta te saluförs som oftast i tepåsar och i storhandel. Svart te är det te som dricks mest i Europa, medan Grönt te dricks mest i stora delar av Asien.

Det som vi i Europa kallar för svart te, kallas för rött te i Kina då man anser att färgen av teet är röd, Hong Cha. Det finns te som kallas för svart te i Kina, så kallat Hei Cha. Hei Cha är så kallat efter- oxiderat te, dit hör t.ex. Pu-erh te eller Liu Bao te.

Variationen av de svarta tesorterna är lika varierande som gröna tesorter. Svarta teer bereds på hög temperatur mellan 90 - 100 grader.
OLIKA TILLVERKNINGSPROCESSER VID TILLVERKNING AV SVART TE
C.T.C
står för Crush Tear Curl, detta är en metod för att tillverka te där teet går igenom en maskin som krossar bladen. Metoden uppstod under andra världskriget för att teet skulle ta mindre plats. Detta är den process som har använts mest i Indien och Sri Lanka. Fördelen med metoden är ett te som upptas snabbare i vattnet och därav lämpligt som påste. Teet tar mindre plats. Nackdelen är att teets naturliga arom försvinner vid tillverkningen. Vi saluför inte CTC teer.

L.T.P.
som står för Lawrie Tea Process, bladen hackas sönder med en maskin med roterande blad varpå resterande processerna åtföljer tillverkningen.

Ortodox
Tebladen är till större del hela beroende på resten av tillverkningsprocessen.PU-ERH

PUER, PU’ER

Historia

Pu-erh te är ett te som har tusenåriga traditioner i området kring Sydvästra Kina, koncentrerat till Yunnan provinsen i Kina.

Tillverkning av Pu-erh nämns redan i den första boken som skrevs om te i Kina av Lu Yu, tillverkningen går till på samma sätt än idag.

Det är även här en del forskare tror att teet hade sin uppkomst för mer än 5000 år sedan, runt det tropiska området i det som idag kallas för Pu’er ( Simao ) och runt Xishuanbanna.

Yunnan provinsen består av det största antalet minoritetsfolk i Kina. Dai, Han, Naxi, Bai och Yi folket har sin hemvist i området.

Teet var en viktig handelsvara och färdades långa sträckor som sträckte sig från Sichuan, Yunnan ända till Qinghai Tibet, men sträckningar av vägen fanns till Burma och Thailand, Lhasa till Nepal och Indien, Vietnam och även till Mongoliet.

En kommersiell sträcka blev till, på kinesiska kallades sträckan för "Chamadao" och är det som vi kallar för tevägen, ”The horse Tea Road”. Vägen hade en sträckning på över 4000 km runt svåra bergspass i området.

Det berömda smörteet i Tibet görs just av Pu-erh te, salt och jaksmör och är en del av den tibetanska basfödan än idag.

Mer om Pu-erh

Vill du veta mer om det mytomspunna Pu-erh teet? Se vårt Pu-erh avsnitt:
Kinesisk Pu-erh

Här finner du vårt breda sortiment av Pu-erh.

ROOIBOS / RÖTT TE

Aspalathus linearis

Rooibos kallas för rött te, men det är inget te. Busken som används för drycken växer enbart i Cederbergen i Sydafrika och kan bli upp till två meter hög. Försök har gjorts att odla rooibos på andra ställen, men det har misslyckats. Både blad och stam används till drycken, men oftare stam.

Som oftast fermenterar (oxidering) man rooibos, men det finns även grön rooibos som inte är fermenterad och med ett större innehåll av antioxidanter. Drycken har en rödaktig färg, och den ofermenterade är lite mer gulaktig.

Rooibos har tillskrivits många medicinska egenskaper, och mycket riktigt innehåller det många näringsämnen, även om mängderna inte är så stora. Rooibos innehåller antioxidanter och många näringsämnen som fluor, järn, kalium, kalcium, koppar, mangan, och zink. Rooibos innehåller inget koffein

Drycken har något sötaktig smak och en stark arom, den tillagas på en temperatur av 90 – 100 grader Celsius och kan med fördel dra länge eftersom drycken inte blir bitter.

GINKO BILOBA, GINKGO BILOBA

Ginko Biloba

Ginko är ett träd som kan bli upp till 35 meter högt. Ginko är ett tåligt träd som bland annat växer i städer i Asien. Trädet har sin härkomst i Kina. Trädet är mycket resistent mot väder och föroreningar. Löven är väldigt typiska för just Ginko och namnet Biloba antyder till två lober, så som lövet är format.

Det som används som den verksamma biståndsdelen till örten är bladen.

Ginko har använts i den traditionella kinesiska läkekonsten i runt tre tusen år och det påstås att trädet inte ändrats de närmaste 200 miljon åren.

Ginkons hälsoeffekter baserar sig på en bättre genomströmning av blod genom kroppen och hjärnan. Det sägs att Ginko Biloba har en effekt mot minnesstörningar, demens, tinnitus och diverse andra åkommor som handlar om blodgenomströmning i kroppen.

Den vanligaste formen på Ginko idag är i form av tabletter som säljs i de flesta hälsokostaffärer och även på Apoteket. Det Ginko Biloba vi säljer är endast bladen som du brygger en dryck på, och det blir inte samma koncentration som ett extrakt i tablettform.

Vill du veta mer om Ginko Biloba finner du mer information på följande länk:

Gingko Biloba - Nyfikenvital

BEREDNING AV TE

Gong Fu, Kung Fu

Gong Fu är en kinesisk te ceremoni som uppfanns i Fujian provinsen i Kina. Vill du veta hur denna går till rent praktiskt se Gong Fu beredning av te.

Många blir konfunderade när de ser Gong Fu, Kung Fu som ett tillagningssätt av te, eftersom detta oftare tillskrivs en kampsport. Detta har med den kinesiska översättningen att göra, eftersom kineserna använder sig av tecken och inte bokstäver.

Gong Fu består av två kinesiska tecken. Det första tecknet betyder något i stil med prestation, bedrift, och det andra tecknet betyder man. Tillsammans betyder det ungefär färdighet, hantverk, konst. Det går att tvista om den exakta betydelsen eftersom kineserna just inte har tecken som motsvarar de västerländska.

Betydelsen är alltså "konsten att brygga te".

Alla kärl som används för att brygga te i Asien är generellt sett väldigt små, och anpassade för de olika te ceremonierna, för att få ut det mesta av smaken. De kärl som används för Gong Fu ceremonin är Yixing kärl. Små kärl som tillverkas just i Yixing i Kina. Det finns fler sätt att brygga te, den Japanska eller Koreanska teceremonin t.ex.DEN JAPANSKA TECEREMONIN

Te kom till Japan under 800-talet och sägs ha införts av den Buddhistiske munken Saichō (767–822) Dengyo Daishi. Teet infördes från Kina och den japanska teceremonin har rötter i den kinesiska Song teceremonin som på den tiden var det sätt som teet beredes på i Kina. Vid denna ceremoni användes ett te i pulverform. Detta sätt att bereda te dog ut i Kina, men utvecklades till det som idag har blivit den japanska teceremonin.

Den japanska teceremonin som den ser ut idag kom till under 1500-talet. Det te som idag används till teceremonin i Japan är Matcha, ett grönt te i pulverform. Ritualen i sig handlar om en samvaro och andlighet där lugnet är en del av ceremonin.

Te i Japan idag är inte enbart ett sätt att bereda te, det är en konstform som kräver årtal av träning.

Japansk teceremoni Zen är en del av buddhismen, och teceremonin är en del av Zen. Zen är ett sätt att förstå meningen med livet, en lära där meditation är en del av läran. Många idag använder te på ett liknande sätt, man skapar sitt eget lugn och använder te som ett sätt att koppla av, fast man kanske inte går lika djupt i sin strävan att finna harmoni.

Te från Japan skiljer sig mycket i smak ifrån kinesiska teer, Gyokuro, Sencha, Matcha är exempel på japanska gröna teer som är de vanligaste i Japan. Man dricker mest grönt te i Japan, precis som i de flesta asiatiska länderna.

Det finns olika typer av ceremonier som ingår under kategorin av japanska teceremonin och det finns även mat vackert utsmyckad och utvecklad och anpassad för ändamålet.

Vill du veta mer om hur du på bästa sätt tillagar ditt te, eller hur Gong Fu går till så följ nedanstående länk:

Beredning av te - House of TeaFÖRVARING AV TE

Te är organiskt materia. Vid förvaring av te finns ett antal parametrar som påverkar hur länge du kan förvara ditt te utan avkall på smaken. Teet tappar i lukt och smak, och förvaras det fel tappar teet alla dess egenskaper.

Ett te ska så gott som det går hållas borta ifrån:

Luft, lukt, ljus och fukt.

Det te som är mest känsligt för förvaring är grönt te, därefter vitt te, oolong och till sist svart te. Te ska inte förvaras i papperspåse eller i viss typ av plast. Teet drar åt sig all lukt omkring sig, och förvaras det i vissa sorters plast börjar det även att lukta plast.

Teet ska inte utsättas för solen då teet inte gillar ändringar i temperatur, inte heller ska du ha teet i ljus.

Viss typ av te går väl att förvara i vakuum, men med andra tesorter är detta inte lämpligt. Detta eftersom tebladen går sönder av trycket.

Kinesisk Teburk Låt aldrig fukt komma åt teet. Förvarar du te i burk bör du inte ha kvar luft i burken.

REKOMMENDERAD FÖRVARING

Det bästa sättet att förvara teet är alltså en lufttätt luktfri teburk fylld till bredden med te förvarad i ett svalt utrymme med en jämn temperatur borta från ljus. Alternativt fyller du en påse med te och förvarar i burken. Allt är beroende på hur länge du ska förvara teet.Tepåse Aluminium De tepåsar av Aluminium som vi använder för våra premium teer är en bra tepåse som kan återförslutas och minimalt med luft kommer in.FÖRVARING AV PU-ERH

Vid förvaring av Pu-erh ska rummet ha upp till 20 grader Celsius. Rummet ska vara torrt och isolerat från andra lukter. Teet ska hållas borta från solljus. Pu-erh ska inte förvaras lufttätt eftersom teet då inte fortsätter att mogna!

Anledningen till att luften ska vara torr är att om du förvarar teet i en högre luftfuktighet så mognar teet snabbare. Pu-erh mår dock bättre av att lagras långsammare för dess smak.

Svart Pu-erh tjänar i regel inte lika mycket på lagring som en grön Pu-erh gör. Detta eftersom den svarta Pu-erhn snabbmognats genom en process.DE OLIKA GRADERINGARNA

Man ska inte se graderingar av te som något som förklarar hela kvalitén på ett te, graderingarna är ett ganska missförstått ämne. När det gäller graderingar på svart te, handlar de faktiskt enbart om att beskriva teets blad, den säger ingenting om hur teet har förvarats, om det är bra eller ens om det smakar gott. Vid gradering av oolong. grönt, gult och vitt te så handlar det oftare om en gradering kopplad till smaken, men olika länder har olika graderingstyper, olika gårdar graderar olika.

EXEMPEL PÅ GRADERINGAR


SVART TE


P: Pekoe - mindre blad, mindre fina blad än OP
PF: Pekoe Fanning - minsta grad, damm
BOP: Broken Orange Pekoe - brutna blad är om bladen av minsta storlek
OP: Orange Pekoe - långa blad, huvudgraden i Ceylon
FP: Flowery Pekoe - ihoprullade blad
FOP: Flowery Orange Pekoe - blad och topp i rätt dimension
GFOB: Golden Flowery Orange Pekoe Broken - brutna blad FOP
GFOP: Golden Flowery Orange Pekoe - unga toppar FOP
TGFOP: Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
FTGFOP1: Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, Grad1 - mycket fin FOP
SFTGFOP1: Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe, Grad1 -bästa FOP

TIPPY

Ett te som är tippy innehåller många ludna toppar

GOLDEN

Golden betyder att teet innehåller unga ludna toppar skördade mycket tidigt.

FORMOSA OOLONG

Formosa Oolonger har ofta ett eget graderingssystem som snarare refererar till kvalitén.
Standard, On Good, Good, Fully Good, Good Up, Good to, Superior, On Superior, Superior, Fully Superior, Superior Up, Superior To Fine, On Fine, Fine, Fine Up, Fine to Finest, Finest to Choice, Choicest och Fancy med flera.

JAPANSKA TEER

I Japan används ofta en annan typ av graderingar:
Dust och Fannings, Nubs, Medium Good Common, Good Medium, Finest Fine, Choice, Choicest, Extra Choicest

När det handlar om grönt te från Kina så kan varje tesort ha sin graderingstyp, men även där kan det skilja mellan de olika gårdarna.TEETS INNEHÅLL OCH HÄLSOASPEKTER

Många källor vittnar om te och dess hälsoeffekter och många forskningsrön pekar på dess nyttigheter. Teet har sitt ursprung i Kina ett land känt för sin läkekonst och mycket riktigt så tros teet ha sitt ursprung i den traditionella kinesiska läkekonsten.

Några av de hälsoeffekter som studier av te påvisar är eliminering av fria radikaler, anticancerogena effekter genom blockering av uppkomsten av substanser som orsakar cancer, absorberar och blockerar kolesterolbildning, effektiv vid högt blodtryck, förhindrar hjärtattacker och stroke, förhindrar diabetes, motverkar bakterier, virus och förgiftningar i kroppen, dessutom tros det vara effektivt mot allergi. Många sätter i samband att det finns färre cancerfall i Asien än i Europa, men vi tror att det handlar om både mat och dryck och att sköta om hela sin kropp såväl psykiskt och fysiskt. Vi är övertygade om att den föda vi stoppar i oss påverkar vår hälsa, såväl dryck som mat. Huruvida te verkligen har alla dessa goda effekter överlåter vi åt forskarna, men många forskarrön pekar på de positiva effekterna om teet som en allmänvälgörande växt. Se länkar nederst om du är intresserad av att hitta mer information om forskning om te som pågår och vad man kommit fram till.

En del av nyttigheterna försvinner i processen då teet omvandlas till svart (fermentering), och därför förblir det vita och gröna teet som nyttigast, men även oolong. Den nyttigaste polyfenolen Katekn omvandlas vid fermentering till Thearubigin och Theaflavin som även detta är nyttiga antioxidanter, men inte genomgått lika mycket forskning.

TE INNEHÅLLER

ANTIOXIDANTER

Flavonoider eller polyfenoler, som är skyddande antioxidanter. (främst Katekin EC, ECg, EGC and EGCg) EGCg katekinen pågår det som mest forskning om för dess egenskap som en mycket stark antioxidant. Flera studier påvisar ett tydligt samband med anticancerogena effekter. Ju yngre blad som används, desto mer Katekin, studier påvisar att vitt te som endast produceras av outvecklade unga blad har högst innehåll av Katekin.

En kopp ljust te innehåller mellan 10 – 40 Mg Catechin

THEANIN

Theanin, en aminosyra som minskar oro, verkar avslappnande och skyddar nervceller i hjärnan, sänker kortisolhalten i blodet (bildas vid stress). Theanin sägs även förbättra sömnen påvisar vissa studier. Det finns omkring 20 olika aminosyror i te, varav 60% i mängd är Theanin. Främsta koncentrationen återfinns i ljust te.

KOFFEIN

Koffein, en centralstimulant, höjer blodcirkulationen, verkar urindrivande och förhöjer ämnesomsättningen.
Koffeinhalten i teer skiljer sig åt baserat på vilken tebuske, kultivar som användes för teet, hur gamla teblad som har plockats, temperatur som användes för att bereda teet och dragningstiden teet har fått dra.

Koffein i teet utsöndras i högre takt vid högre temperatur. Koffeinet utsöndras långsammare då tebladen är större. Mätningar av utsöndring av koffein visar att vid löste med stora blad så utsöndras ungefär 50% av koffeinet i bladen i vattnet efter tre minuter.

Tebladen av Assam typ verkar generellt innehålla en högre halt av koffein. Yngre teblad har en högre koffeinhalt än äldre. Grönt te har inte mindre koffein än svart te, koffeinhalten styrs av ovanstående parametrar, och variationerna är stora mellan olika teer.

Det finns decaf teer, alltså teer där större delen av koffeinet har tagits bort. Ingen av de processer som används lämnar teet opåverkat. Både näringsvärden och smaken påverkas, och vi saluför inte decaf teer.

Önskar du veta mer om koffein se länken: om koffein på Wikipedia

KLOROFYLL

Klorofyll, hjälper vid dålig andedräkt, motverkar tumörer

VITAMINER

Vitamin A Betakaroten, B1, B2, B3, C, E, P, U Vitamin F Fluor, stärker skelett och tänder. Känt från våra tandkrämstuber.

MINERALER

Mangan, kalium, kalcium, fosfor, koppar, zink

Önskar du mer information om teets hälsoegenskaper kan du finna det på dessa länkar:


Green Tea - University of Maryland© House of Tea in Sweden AB - House of Tea - Te av kvalité

 Continue